Legeforeningen med i SAN


 

 

Den norske legeforening har sluttet seg til samarbeidsavtalen i SAN. 

Legeforeningen blir medlem på lik linje med de andre medlemsforeningene for overenskomstområdene 1 – 9, bortsett fra område 4.

Splittprotokollen gjelder, slik at Akademikerne Helse representerer Legeforeningen i overenskomstområdene 10 og 4.

 

SAN har nå 15 medlemsforeninger.

 

Bildet: Legeforeningens president Marit Hermansen og SANs leder Siri Røine signerer protokollen.