Hovedavtalen prolongert

SAN og Spekter har prolongert Hovedavtalen i ett år, slik at den gis utløp pr. 31.12.17.

 

Hovedavtalen mellom SAN og Spekter hadde utløpsdato 31.12.2016. Partene er enige om prolongasjon.

 

Tilsvarende ble partene enige om at avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak prolongeres tilsvarende med utløp pr. 31.12.2017.

 

Hovedavtalen i Spekter ble ved avtalerevisjonen i 2012 gitt ulik varighet mellom hovedorganisasjonene. Det er for alle parter ønskelig at hovedavtalens varighet er lik.

 

Les protokollen fra forhandlingene.