Etter oppgjøret 2016

SANs arbeidsutvalg møttes torsdag 20. oktober for å forberede rådets evaluering av årets lønnsoppgjør og mekling.

 

Startet å forhandle i april

Siden SAN og Spekter startet A-delsforhandlingene 6. april i år har det gått slag i slag med forhandlinger sentralt og lokalt samt mekling for flere virksomheter. 
Forhandlingene om A-delen kom fort i havn, og partene ble blant annet enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere behovet for å etablere nytt overenskomstområde. Bakgrunnen for dette er samlingen av så vidt ulike virksomheter i område 9 i avtaleverket. Les protokollen fra forhandlingene her.

 

Den enkelte virksomhet ble også oppfordret til å utarbeide en lokal lønnspolitikk som bygger opp under Spekters forhandlingsmodell der den lokale lønnsdannelsen er et sentralt element.

 

Brudd og mekling i tre virksomheter

I løpet av mai kom partene til enighet i de fleste virksomhetene, men det ble brudd i tre forhandlinger.

Relacom kom til enighet rett før mekling, mens partene sentralt måtte i mekling om avtalene i SIVA og Sporveien.

På overtid kom partene til enighet også for SANs medlemmer her.

 

Pensjon i Oslo-filharmonien

Parallelt med lønnsoppgjøret ble det også forhandlet om pensjon for medlemmene i Oslo-filharmonien. Etter lange forhandlinger kom partene til enighet om en midlertidig løsning frem til det skal tas en endelig avgjørelse i 2018. Enigheten medførte at medlemmene fikk effektuert lønnstillegget etter forhandlingene i 2015, og at årets lønnsforhandlinger kunne starte.

 

 

Utfordrende praksis i område 9

I forberedelsene diskuterte AU utfordringen med at effektueringen av resultatene i den enkelte virksomhets forhandlinger ikke skjer før det er enighet i hele området. I år resulterte det i at virksomhetene som ble enige i mai først fikk utført lønnsøkningen i september/oktober.

 

Arbeidsutvalget ser at det byr på tildels store utfordringer i forhandlingene at det er såpass stor spredning i type virksomheter i område 9. I arbeidet med konfliktberedskap før mekling ble dette tydelig ved dilemmaet om hvilke virksomheter man skal innlemme i beredskapen.

 

SANs lønnspolitikkk forfekter lokal lønnsdannelse og differensiert lønn. Dette er til dels utfordrende å utføre i praksis, spesielt i helsesektoren. Derfor er arbeidsutvalget spesielt fornøyd med fokuset på å utarbeide lokal lønnspolitikk i de sentrale forhandlingene 

 

SANs råd møtes 10. november for å evaluere årets lønnsoppgjør og meklinger.

Besøk på virksomheter

SANs AU var også på besøk på flere virksomheter i anledning møtet 20.10. På Radiumhospitalet ble de møtt av Randi Ervik Wolff, seksjonsleder på OUS og Nora Carlsen, stråleterapeut.