Enighet om pensjonsløsning i Oslo-Filharmonien

SAN og Spekter ble i går kveld enige om en ny midlertidig pensjonsordning for de ansatte i Oslo-Filharmonien.

Dermed har partene funnet fram til en løsning på en pensjonsforhandling som har stått i stampe siden temaet ble brakt inn i mellomoppgjøret i 2015 for SANs medlemmer i område 1.

I 2018 skal det tas stilling til om denne innskuddspensjonsordningen skal fortsette, eller om det kreves andre løsninger.

 

Mellomoppgjøret 2015 er endelig avsluttet.

For SANs øvrige medlemmer i område 1 (Den norske Opera & Ballett) innebærer dette at lønnstillegget fra 2015 nå skal effektueres og de lokale forhandlingene for 2016 kan starte.

 

Detaljene i den midlertidige løsningen, finner dere i protokollen.


Se hva forhandlingsleder Hans Christian Apenes sier om forhandlingene på Lektorlagets nettsider.