Enighet i mekling - ingen streik for SAN i LHL-området

SAN og de andre hovedsammenslutningene satt flere timer på overtid i mekling med Spekter for å unngå streik i LHL-området. Og litt før klokken tre natt til onsdag kom SAN, UNIO og Akademikerne helse til enighet med Spekter om overenskomst.

 

 

Det blir dermed ikke streik for SANs medlemmer i LHL.

 

Det mest omfattende temaet i meklingen omhandlet pensjonsordning for de ansatte. LHL endret i høst organisasjon fra Virke til Spekter, noe som førte til forhandlinger om lokal b-delsoverenskomst. Og her strandet altså forhandlingene på pensjonsspørsmålet.

 

Resultatet fra meklingen er en pensjonsordning som sikrer de ansatte eventuelle tap i overgangen fra en ytelsesbasert ordning i Virke til en innskuddsbasert ordning i Spekter. 

 

Innskuddspensjonsordningen er på syv prosent av lønn mellom 0 og 12 G, og et tilleggs-innskudd på 18,1 prosent på lønn mellom 7,1 og 12 G. Dette er de maksimale tillatte satsene. De ansattes andel av pensjonsinnskuddet reduseres fra dagens to prosent til én prosent.

 

Økonomiske tillegg som tidligere er fremforhandlet med en ramme på 2,4%, gis med virkning fra 1. mai 2016.

 

Les hele riksmeklerens møtebok fra meklingen her.

 

YS og LO kom ikke til enighet med Spekter, og deres varslede streikeuttak trer i kraft onsdag morgen.

 

På bildet: Forhandlingsleder SAN Siri Røine, leder forhandlingsutvalg Spekterområdet i NITO Brynhild Asperud og NITO-tillitsvalgt i LHL Turid Vestli. 
Foto: Jon Ole Whist