Tariffnytt 9. mai, 2016: Enighet i flere områder

SAN og Spekter har nå lukket områdene 1, 2, 3, 6, og 8. Det betyr at forhandlingene er avsluttet og at lønnsoppgjøret kan iverksettes for virksomheter i disse områdene.

 

Når det gjelder gjennomføring av forhandlingsresultatet, er det viktig å merke seg at de avtalte tilleggene ikke gis til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

 

Forhandlinger i område 10 + 4 (helse) er  i gang lokalt.

 

Minner om at behov for bistand i område 10 + 4 skal meldes innen kl. 1200 fredag 13. mai til sekretariatet: birgithe.hellerud@nito.no.